سوالات استعداد تحلیلی آزمون مدارس استعدادهای درخشان

تحلیل سوالات استعداد تحلیلی در آزمون مدارس استعدادهای درخشان متولی برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان هست که در سال های گذشته و هنوز هم به اسم سمپاد شناخته میشود. روند برگزاری آزمون تیزهوشان در سال های گذشته تغییر و نحولات بسیاری داشته است . زمانی بود که آزمون بصورت […]